หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำพยนต์
นายสนิท สุทธิเศวต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
วิสัยทัศน์ อบต.ลำพยนต์
ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพสังคมมีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่สำคัญในตำบล
ลำพยนต์
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ลำพยนต์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำพยนต์
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]]
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอตากฟ้า ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอตากฟ้าประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก จังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 102 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 50,563 ไร่ หรือประมาณ 80.90 ตารางกิโลเมตร
 
  ประชากรทั้งหมด 4,561 คน
 
ชาย 2,243 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18
 
หญิง 2,318 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,518 ครัวเรือน
  ประชากรเฉลี่ย 56.38 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตำบลลำพยนต์ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะลาดเอียง มีลำห้วยธรรมชาติ เมื่อถึง ฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ราษฎรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทางการเกษตร ปลูกพืชไร่ตามสภาพภูมิประเทศ โดยพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟาง งา อ้อย ถั่วเขียว และทานตะวัน
 
 
 
ฤดูฝน ระหว่างช่วง เดือนพฤษภาคม -
      เดือนพฤศจิกายน
 
ฤดูหนาว ระหว่างช่วง เดือนธันวาคม -
      เดือนกุมภาพันธ์
 
ฤดูร้อน ระหว่างช่วง เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า และตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ครัวเรือน
  1   บ้านลำพยนต์ 164 177 341 109  
2   บ้านน้ำวิ่ง 533 579 1,112 400
  3   บ้านเขาตะบองนาค 229 233 462 137  
4   บ้านพุลำไย 234 223 457 163
  5   บ้านพุนาค 157 159 316 126  
6   บ้านโค้งสง่า 248 262 510 149
  7   บ้านพุสะอาด 74 62 136 39  
8   บ้านหนองใหญ่ 203 221 424 164
  9   บ้านหนองก้านเหลือง 193 191 384 99  
10   บ้านหนองปลาไหล 208 211 419 132
    รวมทั้งสิ้น 2,243 2,318 4,561 1,518
   
 

ทำไร่ คิดเป็นร้อยละ 75 %
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 8.23%

ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 7.75%
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.00%

ทำสวน คิดเป็นร้อยละ 1.02%      
   
สายตรงนายก
โทร : 089-965-7716
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10