หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี เพิ่มค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจำปี 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบต.ลำพยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.ลำพยนต์ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
คู่มือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต.ลำพยนต์ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานผลการจัดองค์ความรู้ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)     2