หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]] **องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ โทร 08 1900 7360 ในวันเวลาราชการ**
 
 
 
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16.09 น. โดย คุณ รัติกาญจน์ ศรีสิทธิ์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556