หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]] **องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ โทร 08 1900 7360 ในวันเวลาราชการ**
 
 
 
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม แนวปฏิบัติของหน่วยงานเช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/  
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16.13 น. โดย คุณ รัติกาญจน์ ศรีสิทธิ์

ผู้เข้าชม 89 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556