หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]] **องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ โทร 08 1900 7360 ในวันเวลาราชการ**
 
 
 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16.15 น. โดย คุณ รัติกาญจน์ ศรีสิทธิ์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556