หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]] **องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ โทร 08 1900 7360 ในวันเวลาราชการ**
 
 
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารนด้านคุณธรรมและโปร่งใส  
 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16.33 น. โดย คุณ รัติกาญจน์ ศรีสิทธิ์

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556