หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]] **องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ โทร 08 1900 7360 ในวันเวลาราชการ**
 
 
 
 
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี2562 การร่วมดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมวางแผน ในเรื่องเสนอพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 15.09 น. โดย คุณ รัติกาญจน์ ศรีสิทธิ์

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556