หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำพยนต์
นายสนิท สุทธิเศวต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
วิสัยทัศน์ อบต.ลำพยนต์
ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพสังคมมีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่สำคัญในตำบล
ลำพยนต์
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ลำพยนต์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำพยนต์
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]]
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร ของ อบต.ลำพยนต์  
 

     องค์การิหารส่วนตำบลลำพยนต์ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลำพยนต์ เวลา 08.30 - 16.30 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมีนายวรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ เป็นวิทยากร มีหัวข้อฝึกอบรมทั้งหมด 8 วิชา ดังนี้
  1. วิชา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่น่าสนใจ
  2. วิชา การยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  3. วิชา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น
  4. วิชา อำนาจหน้าที่ของอบต. ตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ
  5. วิชา การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  6. วิชา การบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น
  7. วิชา กฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
  8. วิชา การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.ลำพยนต์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. พนักงานจ้างของอบต.ลำพยนต์
   ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันปฏิญาณตนเองเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ


  

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 18.52 น. โดย คุณ รัติกาญจน์ ศรีสิทธิ์

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/35

ลำดับภาพที่ 2/35

ลำดับภาพที่ 3/35

ลำดับภาพที่ 4/35

ลำดับภาพที่ 5/35

ลำดับภาพที่ 6/35

ลำดับภาพที่ 7/35

ลำดับภาพที่ 8/35

ลำดับภาพที่ 9/35

ลำดับภาพที่ 10/35

ลำดับภาพที่ 11/35

ลำดับภาพที่ 12/35

ลำดับภาพที่ 13/35

ลำดับภาพที่ 14/35

ลำดับภาพที่ 15/35

ลำดับภาพที่ 16/35

ลำดับภาพที่ 17/35

ลำดับภาพที่ 18/35

ลำดับภาพที่ 19/35

ลำดับภาพที่ 20/35

ลำดับภาพที่ 21/35

ลำดับภาพที่ 22/35

ลำดับภาพที่ 23/35

ลำดับภาพที่ 24/35

ลำดับภาพที่ 25/35

ลำดับภาพที่ 26/35

ลำดับภาพที่ 27/35

ลำดับภาพที่ 28/35

ลำดับภาพที่ 29/35

ลำดับภาพที่ 30/35

ลำดับภาพที่ 31/35

ลำดับภาพที่ 32/35

ลำดับภาพที่ 33/35

ลำดับภาพที่ 34/35

ลำดับภาพที่ 35/35
<<
>>
X
 
สายตรงนายก
โทร : 089-965-7716
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10