หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 48 มาตรฐาน [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 112  
 
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)