หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานแจ้งเวียนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
บันทึกข้อตกลงการป้องกันคอร์รัปชั่นระหว่างสำนักปลัดและนายก อบต.ลำพยนต์ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
บันทึกข้อตกลงการป้องกันคอร์รัปชั่นระหว่างกองช่างและนายก อบต.ลำพยนต์ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
บันทึกข้อตกลงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกองคลังและนายก อบต.ลำพยนต์ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)