หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
บันทึกข้อตกลงตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุุณภาพจริยธรรม [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 160  
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 109  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 156  
 
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
แผ่นพับ การป้องกันและปราบปราม การทุจริตในองค์กร [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)