หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผ่นพับ การป้องกันและปราบปราม การทุจริตในองค์กร [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)