หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]] **องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ โทร 08 1900 7360 ในวันเวลาราชการ**
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
    เลขที่11 หมู่ 1 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
    โทรศัพท์ : 056-298-989
    โทรสาร : 056-298-989
 
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ชำระค่าขยะมูลฝอย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556