หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
นางสาวกรรธิมา แจ่มแจ้ง
รองปลัดอบต.ลำพยนต์
รักษาราชการแทน ปลัดอบต.ลำพยนต์
โทร : 08-6448-3665
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวสุชาดา สาระชาติ
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
โทร : 09-1819-1119
นายพีรพัฒน์ อินทศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-2986-6904
นายจิระเดช สือพัฒธิมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-8760-0911