หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์
ปลัด อบต.ลำพยนต์
โทร : 08-9901-8080


-ว่าง-
รองปลัด อบต.ลำพยนต์
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุชาดา สาระชาติ
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
โทร : 09-1819-1119


นายพีรพัฒน์ อินทศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-2986-6904


นายจิระเดช สือพัฒธิมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-8760-0911