หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำพยนต์
นายชูชาติ ตันตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
วิสัยทัศน์ อบต.ลำพยนต์
ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพสังคมมีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่สำคัญในตำบล
ลำพยนต์
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ลำพยนต์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำพยนต์
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ [[ ตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]]
 
 
 
   
   

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนการจัดการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัย จัดให้มีการออกกำลังกายและมีสถานที่ออกกำลังกาย

สร้างความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่
 
   
   

พัฒนาระบบคมนาคม

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 094-286-1645
เริ่มนับ วันที่ 30 เม.ย. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10